اخبار2021-04-28T08:29:29+00:00

دعوتنامه مجمع عمومی عادی جامعه انجمن های حرفه ای راهنمایان گردشگری کشور به میزبانی استان البرز شهریور 1401

به نام خدا رؤسای محترم انجمن های حرفه ای راهنمایان [...]

دعوتنامه مجمع عمومی عادی کانون انجمن های صنفی راهنمایان گردشگری سراسر کشور به میزبانی استان البرز شهریور 1401

به نام خدا رؤسای محترم انجمن های صنفی راهنمایان گردشگری [...]

نوزدهمین کنوانسیون جهانی راهنمایان گردشگری در صربستان لغو گردید.

نوزدهمین کنوانسیون جهانی راهنمایان گردشگری در صربستان لغو گردید. رؤسای [...]