اخبار2021-04-28T08:29:29+00:00

دعوتنامه مجمع عمومی 21 اردیبهشت 1402 جامعه انجمن های حرفه ای راهنمایان گردشگری ایران

به نام خدا رؤسای محترم انجمن های  حرفه ای راهنمایان [...]

دعوتنامه مجمع عمومی عادی و فوق العاده 21 اردیبهشت 1402 کانون انجمن های صنفی راهنمایان گردشگری سراسر کشور

به نام خدا رؤسای محترم انجمن های صنفی راهنمایان گردشگری [...]

دعوتنامه مجمع عمومی عادی جامعه انجمن های حرفه ای راهنمایان گردشگری کشور به میزبانی استان البرز شهریور 1401

به نام خدا رؤسای محترم انجمن های حرفه ای راهنمایان [...]

دعوتنامه مجمع عمومی عادی کانون انجمن های صنفی راهنمایان گردشگری سراسر کشور به میزبانی استان البرز شهریور 1401

به نام خدا رؤسای محترم انجمن های صنفی راهنمایان گردشگری [...]

مجمع عمومی کانون راهنمایان گردشگری سراسر کشور تهران-21 دی 1400

🔰کانون راهنمایان گردشگری سراسر کشور وبسایت کانون راهنمایان سراسر کشور [...]