اخبار2020-04-08T07:07:11+00:00

دیدار و گفتگوی نمایندگان تشکل‌های گردشگری با “محمد نهاوندیان” معاون اقتصادی رئیس جمهور و درخواست كانون جهت اعطاى تسهيلات مالى متناسب با ميزان خسارت

دیدار و گفتگوی نمایندگان تشکل‌های گردشگری با "محمد نهاوندیان" معاون [...]