کمیته آموزش2020-11-15T06:07:13+00:00

دسامبر 2020

وبینار آموزشی قابلیت های تفریحات دریایی و غواصی برای جذب گردشگر

کانون راهنمایان گردشگری سراسر کشور با همکاری انجمن راهنمایان گردشگری قشم برگزار می کند : 🏖️ وبینار آموزشی با موضوع قابلیت های تفریحات دریایی و غواصی برای جذب گردشگر 🔹مدرس : آقای مهرداد اوسپید 🔸مدرس ارشد و عضو کمیته آموزش [...]

نوامبر 2020

اکتبر 2020

وبینار آموزشی جایگاه سنگ نگاره های کهن ایران در صنعت گردشگری

کانون راهنمایان گردشگری سراسر کشور با همکاری انجمن صنفی راهنمایان گردشگری استان مرکزی برگزار می کند : 🔹 وبینار آموزشی جایگاه سنگ نگاره های کهن ایران در صنعت گردشگری با تأکید بر سنگ نگاره های تیمره 🔹تاریخ : یکشنبه 11 [...]

سپتامبر 2020

وبینار آموزشی گردشگری و توسعه روستایی به مناسبت روز جهانی جهانگردی

بنیاد توسعه گردشگری آسیا با همکاری کانون راهنمایان گردشگری سراسر کشور و موسسه آوای جلب سیاحان تحت نظر انجمن موسسات آموزشی کشور و دفتر مطالعات و آموزش گردشگری با حمایت اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان همدان [...]