کمیته آموزش2021-06-15T07:22:49+00:00

هدف: ارتقای کیفیت آموزش و گسترش پژوهش های مرتبط با آموزش راهنمایان سراسر کشور

وظایف:

1- سياست‌گذاري و برنامه ریزی آموزشی برای راهنمایان سراسر کشور

2- تدوین برنامه های کوتاه مدت و میان مدت کمیته آموزش

3- پیگیری مستمر تحولات جهانی در آموزش راهنمایان با کمک کمیته روابط بین الملل

4- شناسایی چالش‌ها و نیازهای آموزشی راهنمایان سراسر کشور

5- مستندسازی تجربیات موفق آموزش راهنمایان و تلاش برای نشر این تجربیات

6- ارایه راهکار برای ارتقاء مستمر برنامه‌های آموزش راهنمایان در موسسات و بهتر شدن سطح آموزش قبل از صدور کارت

7- بستر سازی برای گسترش پژوهش در آموزش راهنمایان گردشگری

8- پیشنهاد روشهایی برای ارتقاء و استانداردسازی روشهای تدریس در موسسات آموزشی گردشگری

9- همکاری فعال با مراکز علمی دارای رشته گردشگری در کشور

10- ارایه خدمات آموزشی و مشاوره ای در راستای اهداف کانون سراسری راهنمایان

11- برگزاری سخنرانی، کارگاه‌های آموزشی در سطح ملی و بین المللی (با کسب مجوز از مراجع ذیربط) با هدف ارتقا توان و مهارتهای راهنمایان