کمیته آموزش2020-11-15T06:07:13+00:00

نوامبر 2020

اکتبر 2020

وبینار آموزشی جایگاه سنگ نگاره های کهن ایران در صنعت گردشگری

کانون راهنمایان گردشگری سراسر کشور با همکاری انجمن صنفی راهنمایان گردشگری استان مرکزی برگزار می کند : 🔹 وبینار آموزشی جایگاه سنگ نگاره های کهن ایران در صنعت گردشگری با تأکید بر سنگ نگاره های تیمره 🔹تاریخ : یکشنبه 11 [...]

سپتامبر 2020

وبینار آموزشی گردشگری و توسعه روستایی به مناسبت روز جهانی جهانگردی

بنیاد توسعه گردشگری آسیا با همکاری کانون راهنمایان گردشگری سراسر کشور و موسسه آوای جلب سیاحان تحت نظر انجمن موسسات آموزشی کشور و دفتر مطالعات و آموزش گردشگری با حمایت اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان همدان [...]

اولین جلسه مجازی کانون انجمن های راهنمایان گردشگری سراسر کشور برگزار شد

اولین جلسه مجازی کانون انجمن های راهنمایان گردشگری سراسر کشور برگزار شد اولین جلسه مجازی کانون انجمن های راهنمایان گردشگری سراسر کشور از طریق نرم افزار ادوبی کانکت روز پنجشنبه 13 شهریور ماه 99، ساعت: 9 تا 18 با حضور [...]