وظایف‌کمیته رفاهی

2020-11-15T06:19:41+00:00

اَلاگرطلبکاراهلدلی ز خدمت مکن یک زمان غافلی سعدی درودخدمت‌انجمن‌های‌صنفی راهنمایان‌گردشگری‌سراسرکشور نظربه‌توجه‌واهمیت‌ویژه‌هیات مدیره ‌کانون‌ انجمن‌های‌صنفی راهنمایان‌گردشگری‌سراسرکشور به‌رفاه‌ومعیشت‌راهنمایان‌محترم، کمیته‌ای‌تحت‌عنوان‌کمیته‌رفاهی ازسال ۱۳۹۸متشکل‌ازاعضای هیات‌مدیره‌و‌راهنمایان‌علاقمند‌و فعال‌تاسیس‌گردید. وظایف‌کمیته مذکور‌به‌شرح‌ذیل‌میباشد : - امکان‌سنجی‌درخصوص‌هرگونه‌از امکانات‌رفاهی‌درسطح ‌کشوراز جمله‌اقامتی‌و‌معیشتی‌جهت‌رفاه‌‌و بهره‌برداری‌ویژه‌توسط‌راهنمایان [...]

وظایف‌کمیته رفاهی2020-11-15T06:19:41+00:00

دستورالعمل استفاده از عمارت بامگاه (استان کرمانشاه)

2020-10-06T09:02:23+00:00

“دستورالعمل استفاده از عمارت بامگاه (استان کرمانشاه)” نکته :ارائه خدمات صرفا برای اعضای انجمن ها (اعضای کانون انجمن های صنفی راهنمایان گردشگری)امکان پذیر می باشد. عمارت بامگاه به آدرس:کرمانشاه، خیابان [...]

دستورالعمل استفاده از عمارت بامگاه (استان کرمانشاه)2020-10-06T09:02:23+00:00

دستورالعمل استفاده از هتل آپارتمان امیر(استان گیلان)

2020-09-29T10:20:44+00:00

“دستورالعمل استفاده از هتل آپارتمان امیر (استان گیلان)” نکته :ارائه خدمات صرفا برای اعضای انجمن ها (اعضای کانون انجمن های صنفی راهنمایان گردشگری)امکان پذیر می باشد. هتل آپارتمان امیر به [...]

دستورالعمل استفاده از هتل آپارتمان امیر(استان گیلان)2020-09-29T10:20:44+00:00

دستورالعمل استفاده از خدمات وبسایت (اپلیکیشن)اسنپ تریپ

2020-10-04T09:11:53+00:00

دستورالعمل استفاده از خدمات وبسایت (اپلیکیشن)اسنپ تریپ نکته:ارائه خدمات صرفابرای اعضای انجمن های استانی(اعضای کانون انجمنهای صنفی راهنمایان گردشگری) امکان پذیر می باشد. از طریق لینک  https://business.snapptrip.com/tracking/iftga که مختص اعضای [...]

دستورالعمل استفاده از خدمات وبسایت (اپلیکیشن)اسنپ تریپ2020-10-04T09:11:53+00:00

دستورالعمل استفاده از وبسایت(اپلیکیشن) اتاقک

2020-09-12T10:12:35+00:00

"دستورالعمل استفاده از خدمات وبسایت( اپلیکیشن) اتاقک" نکته :ارائه خدمات صرفا برای اعضای انجمن ها (اعضای کانون انجمن های صنفی راهنمایان گردشگری)امکان پذیر می باشد. نکته مهم:برای دریافت کد تخفیف [...]

دستورالعمل استفاده از وبسایت(اپلیکیشن) اتاقک2020-09-12T10:12:35+00:00

دستورالعمل استفاده از خدمات وبسایت (اپلیکیشن)اسنپ روم

2020-08-25T07:11:15+00:00

"دستورالعمل استفاده از خدمات وبسایت (اپلیکیشن)اسنپ روم" نکته :ارائه خدمات صرفا برای اعضای انجمن ها (اعضای کانون انجمن های صنفی راهنمایان گردشگری)امکان پذیر می باشد. نکته مهم:برای دریافت کد تخفیف [...]

دستورالعمل استفاده از خدمات وبسایت (اپلیکیشن)اسنپ روم2020-08-25T07:11:15+00:00

دستورالعمل استفاده از خانه کارگر

2020-09-12T07:08:40+00:00

با توجه به اینکه استفاده از خدمات رفاهی خانه کارگر نیاز به کد بیمه دارد کانون راهنمایان گردشگری این امکان را برای اعضا خویش فراهم کرده که بتوانند از این [...]

دستورالعمل استفاده از خانه کارگر2020-09-12T07:08:40+00:00

راه اندازی کمیته رفاهی کانون راهنمایان گردشگری

2020-08-26T17:46:05+00:00

روسای محترم انجمن‌ها و اعضای محترم کانون انجمن‌های صنفی سراسر کشور با سلام و احترام، احتراما به اطلاع می‌رساند کانون انجمن‌های صنفی سراسر کشور در راستای اهداف خود برای اعضای [...]

راه اندازی کمیته رفاهی کانون راهنمایان گردشگری2020-08-26T17:46:05+00:00