سیدعلیرضادامادزادهardamadzadeh@yahoo.com

عضو هیئت مدیره (خزانه دار) انجمن صنفی راهنمایان گردشگری استان اصفهان
اولین راهنمای طبیعتگردی زبان انگلیسی استان اصفهان
راهنمای عشایری، عکاسی و حیات وحش
وب سایت: Ardamadzadeh.ir

وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوزاطلاعات پروفایل خود را بروز نکرده است.

اطلاعات فردی
دامادزاده
سیدعلیرضا
دوره HOT: توانمند سازی راهنمایان, دوره TtT: مدرس ملی فدراسیون
مدیر فنی آژانس, پرنده نگری, تدریس دروس دوره راهنمایان
تورهای عشایری، مستند سازی، طراحی مسیرهای گردشگری
استان اصفهان
فارسی, انگلیسی
ورودی, خروجی, داخلی
راهنمای فرهنگی و تاریخی, راهنمای طبیعت گردی, بلد محلی
استانی, مرکز ایران, کل کشور